קנט שילמה למגדלי ההדרים למעלה מ-25 מיליון ש"ח בשנה האחרונה

23 מרס 2021
קנט שילמה למגדלי ההדרים למעלה מ-25 מיליון ש"ח בשנה האחרונה צילום: קנט

בימים אלה אנו מתחילים לראות את האור בכל הקשור לחזרה לשגרה ולחיים בצד הקורונה. אולם, עבור החקלאים הקורונה הייתה נדבך נוסף בהתמודדות עם איתני הטבע.  בהמשך למגמה בשנים האחרונות,  בשנה החולפת היינו עדים לנזקים הכבדים, ולהתגברות תופעות הקיצון, שגרמה תופעת ההתחממות הגלובאלית לחקלאות הישראלית בכלל ולמגדלי ההדרים בפרט. בחורף הקודם ובזה הנוכחי, היינו עדים לאירועים יוצאי דופן של רוחות עזות שפגעו בחנטה או בפירות על העץ ולנשר של פרי וכן לנזקים משמעותיים כתוצאה ממכות ברד. גם בהמשך השנה היינו עדים לתופעות קיצון כגון גלי חום כאשר ברחבי הארץ נמדדו טמפרטורות גבוהות, כמותן לא נמדדו עשרות שנים. מעבר לפגיעה בחלק מהפירות ולצריבה מהשמש, בחלק מהמקרים הפירות  פשוט "התבשלו" על העץ ונפסלו לשיווק, כמובן.

מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע, עולה כי בשנה החולפת שילמה החברה למגדלי ההדרים למעלה מ-25 מיליון ש"ח. מרביתם שולמו למגדלים שהשכילו לבטח את הגידולים בביטוח המורחב. מדובר בגידול של כ-30%-25% בהיקף הנזקים, והפיצויים, ביחס לשנים הקודמות. מהנתונים עולה עוד כי את הפיצויים הגבוהים ביותר שולמו למגדלי ה"אור" (כ-13 מיליון ש"ח) ולאחריהם למגדלי האשכולית האדומה (כ-2.5 מיליון ש"ח) ולמגדלי ה"שמוטי" (כ-2 מיליון ש"ח). נזקים משמעותיים נגרמו גם למגדלי לימון החורף, טבורי סמי, טבורי אפיל, ניוהול, נובה, אפילים, מינאולה ואשכולית לבנה. מבחינת גורמי הנזק, מרבית הנזק נגרם כתוצאה מאירועים שונים שגרמו לירידה בהיקף היבול וכן מנזקי חום, סערה וברד.

כבכל שנה, מועצת הצמחים ענף ההדרים, רכשה ביטוח נזקי טבע בסיסי וביטוח אסונות טבע בסיסי לפרדסים מניבים לכל מגדלי ההדרים אשר רשומים במועצה כחוק ובמקביל קנט מאפשרת לחקלאים ליהנות  מהגנה טובה יותר במקרה של נזק ומאפשרת למגדלים לרכוש, ישירות בקנט, ביטוח מורחב. בקנט מציינים כי  המועצה לא רוכשת ביטוח עבור מטעים שאינם מניבים. ביטוח זה ניתן לרכוש ישירות בקנט, כאשר ההמלצה היא לבטח מטעים לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא למטע.

 לאחר סערה צילום באדיבות קנט

בהמשך לתוכנית שהושקה לפני כשנה ע"י קנט ובשיתוף מועצת הצמחים וארגוני המגדלים,  גם השנה  ניתן כיסוי לסיכון נגעי הסגר, בביטוח אסונות טבע למטעים מניבים ולמטעים שאינם מניבים. הביטוח נרכש ע"י מועצת הצמחים לכל המגדלים הרשומים אצלה כחוק עבור השטחים המניבים בלבד. מגדל שלא רשום במועצה ומגדל שיש ברשותו מטעים לא מניבים, יוכל לרכוש ביטוח כנגד סיכון זה ישירות בקנט. בכל מקרה סיכון זה יצורף אוטומטית לביטוחים המורחבים בקנט והפרמיה בסכום של 1.9 ₪ לדונם תגבה במסגרת הביטוחים המורחבים. שיעור ההשתתפות העצמית לסיכון נגעי הסגר בלבד יעמוד על 10% מסכום תגמולי הביטוח או 5,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם, לכל מקרה ביטוח בנפרד.

 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237