הדפס עמוד זה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב - ינואר 2021

21 ינו 2021

ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2021 הועלה לאתר רשות המים.

בחוזר עיקרי השינויים וההדגשים העיקריים שלנו לטיפול בנושא המים בתקופה הנוכחית. בנספח לחוזר טבלה המציגה את תמצית השינוי בתעריפי המים לתחילת שנת 2021.

לחוזר ברית פיקוח

עודכן לאחרונה ב חמישי, 21 ינואר 2021 14:58

פריטים קשורים