הדפס עמוד זה

אסיפות באמצעים טכנולוגיים / ענבל זוסמן, עו״ד

ענבל זוסמן, עו״ד ענבל זוסמן, עו״ד

הסגר השלישי המתרגש עלינו בימים אלה, כמו גם ההנחיות השונות שפורסמו מעת לעת על ידי משרד רשם האגודות מאז פרצה הקורונה לחיינו, הביאו מגוון של שאלות בנוגע לכינוס אסיפות.

חשוב להבהיר, שכיום גם משרד רשם האגודות סבור שיש אפשרות לקיים אסיפות והצבעות, כולל הצבעות חשאיות, באמצעים טכנולוגיים. גם מבחינת משרד הרשם, אין עוד דרישה לתיקון תקנון כתנאי לקיום הצבעות חשאיות באמצעים טכנולוגיים, אלא אם כתוב במפורש בתקנון האגודה שהדבר איננו אפשרי.

לכן, כל אגודה שלא כתוב בתקנונה שאסור לקיים אסיפה, הצבעה גלויה או הצבעה חשאית באמצעים טכנולוגיים, רשאית לעשות זאת. אגודות שבתקנון שלהן יש אמירה מפורשת שהדבר אסור, צריכות לתקן את תקנוניהן בהתאם.

אין באמור כדי למנוע כינוס אסיפות בכתב, בדרך של משלוח סדר היום, חומרים נלווים ודעות החברים, בדוא"ל, קבוצות וטסאפ או חומר כתוב. כמו כן, אין בכך כדי למנוע קיום הצבעה חשאית בקלפי, תוך הקפדה על כללי הקורונה בדבר התקהלות, עטיית מסיכות וכו'.

בכל דרך של כינוס אסיפה והצבעה, יש לוודא שלחברים כולם יש יכולת טכנית להשתתף בדרך המוצעת לכינוס האסיפה ולהצבעה.

הנחיות מפורטות של משרד הרשם בנוגע לדרישות הסף של מערכת טכנולוגית להצבעה חשאית, של כינוס אסיפה בכתב ועוד, ניתן למצוא כאן.

בברכה בריאות מלאה לכל.

*האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

עודכן לאחרונה על ידי חגי שבתאי, עו״ד

פריטים קשורים