הארכת מועד לקביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום השיכון

הארכת מועד לקביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום השיכון מרכז להבה קרית שמונה, מתוך אתר פיקיויקי

החלטת הממשלה מס' 1527 שקבעה אזורי עדיפות לאומית לצורך מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון עמדה להסתיים ב-31/12/17.

החלטה 1527 מבוססת בעיקרה על רשימת הישובים הנכללים בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 4/8/13.  תוקפה של החלטה 667 פג ביום 31/7/17 ועם זאת נקבע כי ההטבות שניתנו בהחלטות הממשלה המתבססות עליה ימשיכו לחול עד ליום 31/12/17.

מזכירות הממשלה פורסמה ביום 20/12/2017 הצעת החלטה שקיבלה תוקף ושמטרתה להאריך את המועד לקבלת הטבות כאמור עד ליום 31/3/18.

החלטה זו משפיעה גם על החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1505 שכותרתה "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" ולמעשה תוקף ההחלטות בהחלטה זו יוארך עד יום 31/3/2018

בחודשים האחרונים נעשית במשרד השיכון עבודת מטה שתביא לשינוים במפת העדיפות וככל שהיא תאושר בשינויים המוצעים, עיקרה תתמקד בהתייחסות לישוב הבודד ועמידתו בקריטריונים ולא של מועצה אזורית כפי שהיה עד עתה.

החלטת ממשלה עדכנית בנושא אזורי עדיפות בתחומים הנוגעים למשרדי הממשלה השונים ואשר תחליף את החלטה 667 צפויה להתקבל תוך מספר חודשים והיא כמובן תשפיע גם על ההטבות על פי עדכון מפת אזורי העדיפות.

ההחלטות והצעות ההחלטה מצ״ב.

עומדים לרשותכם להבהרות נוספות.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ״ל האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237