ח"כ חיים ילין: רשות מקרקעי ישראל בולמת את פיתוח האנרגיות המתחדשות
ח"כ עמר בר לב: מתייחסים לקרקע כאל מקור הכנסה
יו"ר ועדת הפנים דודי אמסלם: על מנת שיהיה חשמל ירוק וזול, המדינה יכולה לתת קרקע חינם

"רשות מקרקעי ישראל באמצעות פרקליטות  מחוז ת"א,  הגישה תובענה להמרצת פתיחה כנגד חברות מקבוצת בן עזר, בבקשה להצהיר כי הסכמי חכירה חקלאיים שנכרתו בשנות החמישים והשישים עמם אינם חלים על עשרות דונמים של קרקע חקלאית.

התביעה הוגשה כחלק ממאמצי הרשות לפדיון קרקע חקלאית ששינתה ייעודה. התביעה הוגשה לאחר שייעוד השטח השתנה במסגרת תכנית שייעודה פיתוח בית דגן.  קבלת עמדת המדינה על ידי ביהמ"ש משמעותה הוספה עתידית של מאות יחידות דיור במרכז הארץ.

בתגובה אומר מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי, עו"ד דודו קכמן כי זו עוד דוגמא לדורסנותה של רמ"י והתעלמות מזכויות החקלאים.

קרקע שהופקעה מידי בעלת הזכויות, פוצתה לפי אמדן של רמ"י. הנפגעת חתמה על חוזה עם רמ"י בהתאם, ואז קמה ותבעה השלמת הפיצויים לפי חוו"ד שמאית מטעמה.

שתי הערכאות קיבלו את טענותיה. פסק-הדין עוסק בכמה סוגיות מרתקות, אך אדגיש כאן את העובדה כי רמ"י לא הדפה את התביעה הכספית רק מפני שהתובעת כבר חתמה על חוזה וקיבלה פיצוי.

נוסח החוזה אינו מצוטט, אך סביר להניח כי נכלל בו סעיף "מיצוי טענות" מצד התובעת.

ובכל זאת, התביעה התנהלה, וגם זיכתה את התובעת בפיצוי נוסף מידי רמ"י.

ראוי ללמוד ממקרה זה, כי חוזי רמ"י אינם סוף פסוק, ואזרח שנפגע יזכה לסעד שיפוטי.

ע''א 7060/14מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל  נ׳ סמיח סאלח דבאח ואח׳, פס״ד מיום 6.12.16

מספר החקלאים בארצנו הולך ומתמעט - זו עובדה ידועה. גם עם החקלאים הנותרים, הרשויות לא תמיד עושות את שניתן על מנת להקל ופעמים אף מכבידות את ידיהן על החקלאי אשר עובד לפרנסתו.

מקרה אשר אולי ממחיש זאת מעט ראינו בתחילת חודש נובמבר בפסק דין שניתן בבית משפט השלום בחיפה ע"י כב' השופטת מירב קלמפנר-נבון, במסגרתו זכתה רשות מקרקעי ישראל ('רמ"י') בתביעת פינוי מטעים חקלאיים ממקרקעין אשר טענה כי הם אדמות מינהל. להלן פרטי המקרה.

ת"א 18735-12-13 רשות הפיתוח נ' גורי רוזן, פס״ד מיום 06/11/2016

זה שנים רבות יש ביקורת שהולכת וגדלה על התנהלות רשות מקרקעי ישראל ועולה השאלה היכן אחריותם של חברי מועצת מקרקעי ישראל האמונים על מדיניות רמ"י למתרחש?

חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך 1960 (להלן: "החוק"), קובע כי :

"הממשלה תמנה מועצת מקרקעי ישראל, שתקבע את המדיניות הקרקעית שלפיה תפעל הרשות, תפקח על פעילות הרשות ותאשר הצעת תקציבה שיקבע בחוק".

זה שנים רבות שחברי המועצה כמעט ואינם יוזמים הצעות למדיניות, למרות שזה תפקידם על פי חוק, אלא רק מגיבים למדיניות המוצעת על ידי פקידי האוצר, רמ"י או השר הממונה.

מדיניות רמ"י משתנה חדשות לפרקים ויש חשיבות שמדיניות בתחום המקרקעין תהיה ארוכת טווח ותבטיח שקט יזמי ואופק בתחום הנדל"ן.

לקביעת מדיניות מקרקעין ראויה יש לפעול בראש ובראשונה לחיזוק מעמדה העצמאי של מועצת מקרקעי ישראל כגוף הקובע את מדיניות מקרקעי ישראל ומפקח על פעולת רמ"י.   

יש להבטיח מדיניות אחידה לכל אזרחי המדינה לפי אזורי עדיפות בתחום הדיור, התעסוקה והתיירות ולא ייתכן שמדיניות רמ"י תביא להפליה בין אזרחים רק בשל שהאחד גר בעיר והאחר גר בכפר.

מתוך מכתבו של דודו קוכמן לח״כ מיקי זוהר, יו״ר הועדה מיוחדת לצדק חלוקתי ולשיוויון חברתי

ביהמ"ש העליון קיבל את  עמדת היועמש של רמ" י והיועץ המשפטי  לממשלה וקבע כי  החלטת מועצת מקרקעי, 1374 שהתקבלה לפני כשנתיים, בנושא  ואישרה הקמת מיזם סולארי בחוות השקמים  היא בלתי-חוקית – משום הפגמים שנפלו בהליך קבלתה  והיא חורגת ממתחם הסבירות.

כן שרטט  המשנה לנשיאה א' רובינשטיין את אופי פעילותה של המועצה ומערכת יחסיה עם היועץ המשפטי לממשלה.
״מקום שבו "שומרי הסף", היועצים המשפטיים,
מתריעים ואין שומע לקולם, חובתו של בית המשפט להתערב. מקרקעי ישראל, רכוש
הציבור, משאב לאומי ממעלה עליונה, ואשר שימוש בהם הוא טרף קל ומפתה –
הזהירות לגביהם צריך שתהא כפולה ומכופלת״

בג״ץ 5134/14 6151/14 7501/14 התנועה למען איכות השלטון בישראל ואח׳ נ׳ מועצת מקרקעי ישראל ואח׳, פס״ד מיום 14/11/2016

באדיבות דוברת רמ״י

בשנים האחרונות נוקטת רשות מקרקעי ישראל במדיניות של עיכובים במתן שירות כנגד ישובים אשר לא נכנסו למתווה הסדרה בקשר לשימושים הלא חקלאיים שלהם.

בין העיכובים אשר ננקטו על ידי חלק מהמרחבים העסקיים, ניתן לציין אי מתן שירותים לתאגידים הקשורים לישובים, אשר פעמים רבות הינם חוכרים בפני עצמם, במסגרת החלטות 717 על גלגוליהן. כך, לדוגמא, יכלו למצוא עצמן חברות בהן לקיבוץ יש 26% מהזכויות מנועות מלערוך עסקאות ענק כל עוד לא הוסדרו שירותי וטרינר והקוסמטיקאית בישוב, הליכים שמטבעם עלולים לארוך חודשים ארוכים ואף שנים.
מדיניות זו של רמ"י גרמה נזק ממשי לצדדים שאינם צד להסדרה: התאגידים על בעלי הזכויות בהם וכן לרמ"י עצמה אשר גרמה לעיכוב בשיווק קרקעות בהיקפים של עשרות ומאות מליוני ₪.

להלן הערותינו להצעות החלטה הצפויות להידון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה"), ואשר יש להן השלכות על אגודות היישובים החקלאיים וחבריהם והם על דעת הקיבוץ הדתי, התנועה הקיבוצית והאיחוד החקלא בנקודות הבאותי:

  • פרסום לציבור של סדר היום לקבלת הערות- שמירת זמן ראוי להערות הציבור;
  • תיקון החלטה 1370- רפורמה בניהול מקרקעי ישראל (הצעת החלטה 641);
  • מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע (הצעת החלטה 644);
  • רכישת מגרשים להקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה בישובים- הצעה 649
  • הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית- הצעה 654

שר האוצר, משה כחלון מינה את עדיאל שמרון לכהונת מנהל רשות מקרקעי ישראל. על כתב המינוי חתמו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר כחלון. עדיאל שמרון כיהן בשנה וחצי האחרונות כממלא מקום מנהל הרשות במקביל להמשך תפקידו כמנהל החטיבה העסקית ברשות.

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה מקור:

עו"ד גלית ויטנברג נבחרה השבוע  על ידי ועדת בוחנים לתפקיד מנהל אגף בכיר שימושים חקלאיים במטה החטיבה העסקית.
 
ויטנברג היא עורכת דין ובעלת תואר ראשון במינהל עסקים.
 
עורכת דין  ויטנברג  שמשה מנהלת מרחב עסקי ירושלים בפועל במשך קרוב לשנתיים במצטבר בשתי תקופות שונות ומשמשת בחודשים האחרונים כסגנית מנהל מרחב עסקי ירושלים .

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה מקור:

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237