מנהל החטיבה להתיישבות בתנועת כפרי האיחוד החקלאי קורא לראש הממשלה לשים את החקלאות בראש הסדר הלאומי, להתערב במשבר ולהורות לשרים האחראיים לפעול בדרך הנכונה לתיקון המצב.

לדברי ירון סולומון, החקלאים דורשים הכרעה מיידית בנוגע לנושאים החקלאיים העומדים על הפרק עד לסוף שנת 2016 ללא דיחוי

האיחוד החקלאי העניק מלגות לסטודנטים הלומדים בתחומי החקלאות והחינוך.

השנה זו פעם הראשונה שמעניקה עמותת הכפרים של האיחוד מלגות לסטודנטים. הזוכים במלגה הם סטודנטים שהגישו מועמדותם ועמדו בתנאי הקול קורא שפורסם.

על רקע ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים מחר שתדון בין היתר בסוגית ההיוון לבעלי קרקעות פרטיים במרכז הארץ, קוראים נציגי המגזר החקלאי לשר האוצר לא לאפשר את אפלית המגזר הכפרי ביחס למגזר העירוני.

במכתב ששלח מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי, לשר האוצר, כפי שנוסח במשותף על ידי נציגי האיחוד החקלאי, התק "צ , הקיבוץ הדתי , ארגון העובד הציוני , משקי חירות - בית "ר ויישובי פועלי אגודת ישראל, כותב עו"ד דודו קוכמן כי ההחלטה לאפשר לבעלי קרקעות פרטיים להוון את הקרקע שלהם ללא תמורה למינהל היא שערוריתית ואם תשאר על כנה, אזי יש להחילה גם על המגזר הכפר

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה מקור:
עמוד 3 מתוך 3

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237