כתבות

ביהמ"ש השלום קיבל תביעה של מינהל מקרקעי ישראל לפינוי מתיישבים מהיישוב בהקמה – קדיתא. אולם, בה בעת קבע כי הפינוי לא ייעשה באופן מיידי אלא בתוך 5 שנים מיום מתן פסק דין. וזאת, על מנת לאפשר למוסדות למצוא פתרון חוקי במסגרתו יוקם היישוב באופן רשמי ויוסדר מעמדם של המתיישבים. מן הראוי לציין כי כל המוסדות המיישבים תומכים בהקמת היישוב ולמרות זאת פועל ממ"י לסילוקם של המתיישבים. א (שלום) 399902 מינהל מקרקעי ישראל נ' שלום בר נתן ואח', פס"ד מיום 09/11/06
" ביהמ""ש המחוזי בחיפה חייב את מינהל מקרקעי ישראל בפיצוי תובע לאחר שהמינהל לא עמד בהסכם הפשרה שחתם עם אביו ולא סיפק לו קרקע חלופית מאותו סוג במשך 30 שנה מאז חתימת ההסכם. הקרקע שהיתה בבעלותו של אבי התובע היתה מיועדת לחקלאות. מאוחר יותר, לאחר שעברה חלקת הקרקע לבעלות המדינה, שונה הייעוד לתעשייתי. התובע עתר להצהרה כי לאור אי קיום ההסכם ע""י ממ""י, זכאי התובע לבטל את ההסכם או לחילופין, לאכוף את ההסכם בדרך של קבלת קרקע מאותו טיב – דהיינו, קרקע לייעוד תעשייתי (וזאת למרות שבעת העברת הקרקע ייעודה היה חקלאי. עוד טען התובע כי הינו זכאי לפינוי מן המינהל על מלוא ההפסדים שנגרמו לו בינהם דמי שימוש ראויים ופיצוי בגין עגמת נפש על שלא קיבל קרקע אחרת כנגד אדמותיו במשך יותר מ- 30 שנה.
" ביהמ""ש העליון דחה את עתירת קיבוץ סוללים והאגודה השיתופית שמייצגת את מתיישבי הישוב כנגד החלטת מינהל מקרקעי ישראל להתיר הקצאה של מגרשים ל בני זוג ערבים במסגרת ההרחבה של היישוב (ר' עתירה לעיל).
" ביהמ""ש העליון דחה עתירה שתקפה את השינוי שחל במשק המים. השינוי בא להסדיר את נושא הפקת המים ושיווקם לצרכנים בישראל. העותרים טענו כנגד חוקיות, סבירות ההסדר וכן כי ההסדר גורם לאפליה. ביהמ""ש דחה את הטענות וקבע כי שינוי המדיניות נולד על רקע צרכים כלליים של משק המים בישראל, ונוכח הצורך לערוך רפורמה בהסדרי ההיטלים והמענקים שתענה בצורה ראויה יותר להגשמת היעדים הנדרשים בענף חיוני זה.
" ביה""ד לחוזים אחידים החליט ברוב דעות לדחות בקשת המדינה וממ""י לסלק על הסף את בקשת ""גרנות"" לבטל תנאים מקפחים בחוזה אחיד - חוזה החכירה של ממ""י.
" ביהמ""ש המחוזי בת""א קיבל תביעה של כמה מתושבי כפר מל""ל להם קרקע ברמות השבים (חקלה ב') לאכוף על המינהל להסכים כי יקימו בחלקה זו בית מגורים נוסף (שני או שלישי).
רשם האגודות השיתופיות קיבל את ערעורה של אגודת "ניר בנים" על החלטת הבורר - שמונה להכריע בשאלה האם יחידת ההשתתפות ב"תנובה", אשר הוקצו לאגודה, על פי החלטת ועידת תנובה, הן נכס מנכסי האגודה, או שמא יש לזקוף את שוויין הכלכלי לזכות החברים באגודה, ובכללם המשיבים בערעור (16 רפתנים חברי האגודה). ערעור האגודה, התייחס להחלטת הבורר, לפיה יחידות ההשתתפות אשר הקצתה תנובה למערערת בשל חברות באגודה, מהווים נכס מנכסיה, אך את יחידות ההשתתפות אשר הקצתה לה תנובה על פי מרכיבי השיווק והגביה להון מניות כפי שבוצעה במשך השנים, יש לשייך למשיבים. רשם האגודות קבע, כי המשיבים לא הרימו בתביעתם בבוררות את נטל ההוכחה כי הם רכשו את מניות תנובה באופן עצמאי, או שהייתה להם בעלות על מניות תנובה, ותיקן את החלטת הבורר. תיק מספר 1159/377/01 ניר בנים, מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' יונתן קמחי, החלטה מיום 05/12/06
" רשם האגודות השיתופיות דחה את בקשתה של האגודה השיתופית החקלאית צור משה לעיון מחדש בהחלטתו, שבה הוא אימץ דו""ח חקירה הקובע כי צור משה איננה חברה בתנובה. הרשם ציין, כי לא ניתן לפתוח את חזית ההתדיינות פעם נוספת לאחר שחלפו כ- 4 שנים ממתן ההחלטה הקודמת בעניין, שעליה אף לא הוגש ערעור, וכן כי הוא אינו משמש כערכאת ערעור על החלטתו ואין בסמכותו לדון בה מחדש
" בית המשפט דחה תביעת בעלות של המערערים על נכס שנרכש ע""י מורישם בשנת 1946, ובשל מגבלות ה""ספר הלבן"" נרשם על שם תושב ערבי שלימים הוכרז כנפקד; נקבע כי המערערים לא עמדו בנטל לשלילת חזקת הנפקדות של המקרקעין וכן כי יש לתת משקל לשיהוי שבהגשת תביעתם.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237