עדכונים בעניין כללי המים - דיווחים כספיים לשנת 2015 והקצאות מים מוזלים לגינון ציבורי

לאור פרסום עדכון כללי המים לשנת 2016 ולאחר תקופה שאנו עוסקים בנושא, להלן מספר עדכונים והדגשים בעניין הדיווח הכספי על פעילות המים לשנת 2015 ובעניין הגשת בקשות להקצאות מים לגינון ציבורי.

חוזר מקצועי ברית פיקוח - מבט 53/16

פריטים קשורים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237