הדפס עמוד זה

קנט מחדשת את ביטוחי הצאן ובכלל זה את ביטוחי הגניבה והתמותה

02 אפר 2020

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מחדשת את ביטוח הצאן הכולל פינוי וכילוי של פגרי צאן. תוכנית הביטוח גובשה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ארגוני מגדלי הצאן וקנט, ומטרתה לאפשר פינוי מסודר במקרה של תמותה בעדר  התוכנית פותחה מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה, שמירה על בריאות העדר, מניעת מפגע תברואתי ושמירה על בריאות הציבור. הביטוח מיועד לעדר הצאן (כבשים, עזים המגודלים לחלב ולבשר) ויתבצע ישירות בקנט.

על מנת לתת מענה ביטוחי מקיף, שקט נפשי, רשת ביטחון כלכלית מלאה  והגנה על ההשקעות הכלכליות הרבות קנט מאפשרת למגדלי הצאן לרכוש, בנפרד, שני כיסויים נוספים: כיסוי כנגד תמותה ממחלה וכיסוי כנגד גניבות. יצויין כי השנה ניתן לרכוש כל אחד מהכיסויים הללו בנפרד.

במסגרת ביטוח פינוי וכילוי בעדר הצאן, יבוטח כל עדר העזים, הכבשים, התיישים והאיילים לחלב ולבשר, מיום לידתם ואילך. דמי הביטוח - לכל כבשה או עז אם יעמדו על  12.00 ₪ לראש וכוללים בתוכם את כל בני הצאן בעדר. הביטוח כולל כיסוי של עלויות הפינוי והכילוי של הצאן ללא עלות נוספת מצד המגדלים. לאימהות מעדר הצאן גבול האחריות לפינוי וכילוי של פגרים יהיה 12% מהכמות המבוטחת.

הצאן המבוטח במסגרת ביטוח כנגד תמותה בעקבות מחלה כולל את הצאן השוהה בדיר בלבד ולא במרעה ובכלל זה כל עדר העיזים, הכבשים, הטלאים והגדיים, התיישים והאיילים, לחלב ולבשר, מגיל 30 יום ואילך. על פי תנאי הביטוח, על הצאן המבוטח להיות מטופל ברמה מקצועית ונאותה ועל המגדל לנקוט באמצעי המנע הידועים והאפשריים על מנת למנוע או להקטין נזק לצאן. השתתפות עצמית תהיה עבור כל מקרה ביטוח בנפרד, ותעמוד על 3% מערך העדר ובכל מקרה לא פחות מ-20,000 ₪ ולא יותר מ-100,000 ₪.

גם ביטוח כנגד גניבות  כולל את הצאן השוהה בדיר בלבד ובכלל זה כל עדר העיזים, הכבשים, הטלאים והגדיים, התיישים והאיילים, לחלב ולבשר, מגיל 30 יום ואילך, המטופלים  ברמה מקצועית ונאותה ננקטים אמצעי המנע הידועים והאפשריים על מנת למנוע או להקטין נזק לצאן. על פי תנאי הביטוח, על הגניבה להתגלות בסמוך למועד האירוע ולא בעקבות ספירת מלאי העדר ועל המגדל להודיע מידית למשטרה ולקנט אודות הגניבה. על מתחם הדיר המבוטח בו שהה הצאן המבוטח בעת שנגנב להיות מגודר וכל שעריו נעולים על ידי שרשרת ומנעול מתאימים, ופועלות בו מצלמות אבטחה המצלמות את כל שטח הדיר באופן שוטף ורציף שתיעדו את מעשה הגניבה. ההשתתפות העצמית תהיה עבור כל מקרה ביטוח בנפרד, ותעמוד על  3% מערך העדר ובכל מקרה לא פחות מ-20,000 ₪ ולא יותר מ-100,000 ₪.

משבר הקורונה: קנט בקנט ממשיכים בפעילות השוטפת ובכלל זה טיפול בפניות, הפקת פוליסות, תשלום תביעות וביצוע הערכות נזקים

בהתייחס להתמודדות הספציפית של המגדלים עם מגפת הקורונה, בקנט אומרים כי בימים אלה בהם רף חוסר הוודאות עולה והדאגה בציבור גדלה, חשיבות פועלם של החקלאים וחשיבות ביסוסה וחיזוקה של התוצרת המקומית בחקלאות גדולה מתמיד. השמירה על רציפות אספקת המזון, מסייעת לחיזוק החוסן הלאומי ואמון הציבור בייצור המקומי וביכולתו לספק מזון טרי ואיכותי בצורה סדירה מורידה דאגה אחת, לפחות, מסדר היום. בנוגע לפעילות החברה בעת הזו, אומר שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט: "בתקופה זו, כמו תמיד, אנו עומדים לרשות המגדלים ונותנים להם את המענה הדרוש, את השירות הטוב והמקצועי ביותר ואת רשת הביטחון הכלכלית במקרה של נזקי טבע. עם המגבלות החלות על כל המשק, קנט ועובדיה ממשיכים בפעילות השוטפת ובכלל זה טיפול בפניות, הפקת פוליסות, תשלום תביעות וביצוע הערכות נזקים. נעשה ככל הניתן על מנת לתמוך בחקלאים ולהבטיח כי אף מגדל לא יפגע מהמצב בכל הקשר לביטוח נזקי מזג האוויר".  לדבריו, "כשם שהמגדלים יוצאים יום יום לשדה ודואגים שלציבור הישראלי תהיה אספקת מזון טרי ורצוף, כך גם אנו בשבילם. נעמוד בכל התחייבויותינו ונמשיך לספק את השירות ברמה הגבוהה לה מבוטחי החברה מורגלים ולה אנו מחויבים".

פריטים קשורים