הדפס עמוד זה

משרד החקלאות ממשיך לפעול להפחתת יוקר המחייה ועדה משותפת למשרד החקלאות ומשרד האוצר, מובילה מהלך להפחתת מחיר הביצים לצרכן

ועדת המחירים המשותפת למשרד החקלאות ומשרד האוצר, קיימה לאחרונה מספר דיונים סביב רכיבי התחשיב שמשמש לקבוע את מחיר הביצה, שהוא מחיר בפיקוח ממשלתי. על פי המלצת הוועדה (טרם התייחסות המשווקים), הוחלט על אי הכרה בהנחות והתשלומים המוגדלים שנותנים משווקי הביצים בישראל הן למגדלים והן לקמעונאים, מה שישפיע ישירות על המחיר לצרכן ויוביל להוזלת מחיר לצרכן במחיר תריסר ביצים. משמעות המהלך היא השפעה ישירה על כיס הצרכן והובלה לירידת מחיר מארז הביצים (אריזה של 12 ביצים). שיעור ההוזלה יקבע בתום הליך שימוע ציבורי למשווקי הביצים.  

במסגרת דיוני הוועדה לפיקוח על מחירי הביצים, עלה כי משווקי הביצים, משלמים תשלום של כ- 5% בממוצע מעבר לעלות הנורמטיבית למגדל. עוד נמצא, כי משווקי הביצים נותנים הנחות מסחריות לקמעונאים בגובה של כ- 10% כאשר במסגרת המחיר המפוקח הוכרו הנחות של 4% מהמחיר המפוקח, כך שמחיר הביצים עבור הקמעונאים נמוך מהמחיר הקבוע בצו, כלומר המחיר מגלם "הנחה" שעושים המשווקים לקמעוניים במסגרת הסכמי הסחר ביניהם. הנחה זו נשארת בידי הקמעוניים ורובה המכריע אינו מגולגל לצרכן. כך שבמרבית המקרים מחיר הביצה לצרכן נמכר על ידי הקמעוניים במחיר המקסימלי שמאפשר צו הפיקוח על המחירים.

בשל כך, החליטה הוועדה לקיים שימוע למשווקי הביצים, כך שיוכלו להתייחס לממצאי ועדת המחירים. עם תום הליך השימוע תתקבל החלטה סופית בנדון. ההמלצה הסופית של ועדת המחירים תועבר לאישור השרים.

לפי נתוני משרד החקלאות בשנת 2017, ענף ביצי המאכל סיפק למשק כ-1.993 מיליארד ביצים מיצור מקומי וכ-105 מיליון ביצים מיובאות לצורך השלמת הצריכה, ובסך הכל ערך הענף לצרכן עומד על כ-2 מיליארד ₪. ועדת המחירים הבין משרדית, המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר, אחראית על פיקוח מחירי הביצים הן לקמעונאי והן לצרכן.

פריטים קשורים