הדפס עמוד זה

צו ההרחבה בענף החקלאות(1) קריאה חוזרת III להחרגת העובדים הזרים / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

תשלומי האקסטרה המשולמים על ידי חקלאים בגין צו ההרחבה מגיעים ל-215 מיליון ₪ בשנה בנוסף לתשלומים המופרכים בגין פיצויי פיטורים (130 מיליון ₪) ובגין פנסיה (100 מיליון ₪).

חובותיו של מעסיק בענף החקלאות נובעים ממספר מקורות. הראשי שבהם הוא החוק. בישראל בספר החוקים רשימה ארוכה ומגוונת של חוקים העוסקים בדיני העבודה. לחוקים שונים תקנות פרטניות המרחיבות את חוקי העבודה. התקנות ניתקנות על ידי השר הנוגע בדבר לעיתים בשיתוף עם שר/ים אחר/ים לר̇ב לאישור התקנות נדרשת הסכמה של ועדה בכנסת.

בנוסף לאלה קיימים במשק העבודה צווי הרחבה שונים, בניהם צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעת העובד לעבודה צו לעניין דמי הבראה ועוד. כאן נעסוק בצו ההרחבה בענף החקלאות.

משמעותו של צו ההרחבה הינו הרחבת תחולת הסכם קיבוצי שנערך על פי חוק הסכמים קיבוציים בין ארגון מעבידים לארגון עובדים(2). על פי החוק הנ"ל מוסמך שר העבודה היום (בעבר שר הכלכלה ולפניו שר התמ"ת) לקבוע כי תחולתו של הסכם שכזה תורחב ותחייב את כל העוסקים באותו ענף אף אם אינם חברים בארגונים החתומים על ההסכם הקיבוצי.

בעניינינו מדובר בהסכם קיבוצי שנחתם מחדש בשנת 1999 בין התאחדות האיכרים בישראל מחד לבין ההסתדרות הכללית החדשה, האיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים מאידך והורחב בשעתו ע"י שר העבודה והרווחה והוא חל כיום על כל העובדים בענפי החקלאות, האריזה, הגננות והמשתלות על מעבידיהם. (למעט על חברי התאחדות האיכרים שלגביהם לא חל הצו למרבה האבסורד).

בצו ההרחבה רשימה ארוכה של חובות החלים על מעסיקים והמיטיבים עם העובדים מעבר למתחייב מן החוק או מצווים כלליים. בהם גם כאלה היוצרים חובה עצמאית שזכרה לא בא בחוק כל שהוא או בצו הרחבה אחר הנוגע למעסיקים בחקלאות. כגילוי נאות יצויין כי בענפים אחרים כגון: הבניין, השמירה והניקיון הטבות ברכיבים מסויימים העולות על אלה הנגזרות מההסכם הקיבוצי בחקלאות.

כאמור, בענף החקלאות הוחל צו הרחבה המחייב את כלל המעסיקים בענף למעט את חברי התאחדות האיכרים שבעניינם נחתם ב-2/2015 הסכם מיוחד שהוחרג מהצו הכללי בחקלאות, שם שווי ההטבות לעובדים נמוך במקצת.

חישוב העלויות הנוספות הללו עולה כדי 717 ₪ לחודש לעובד זהו סכום ה"אקסטרה" בו מחוייב מעסיק בחקלאות על פי התחשיב המפורט להלן.

להלן פירוט ההטבות לעובדים בחקלאות, אלה הגלומות בצו ההרחבה לעומת הדין הכללי.

החישוב מתרגם את ההטבות להן זכאי העובד לחודש עבודה ממוצע ומתייחס לעובד זר שהשלים 5 שנות עבודה אצל אותו מעסיק.

הטבות מכ̇ח צו ההרחבה בחקלאות

ההטבה

הסכום החודשי בש"ח

חגים (1 יום)

18  

הטבת פנסיה (6 ח' ראשונים)

34  

חגים (3 ח' ראשונים)

8   

שעות קיץ (5 ש' בשבוע ח' 7-8-9)

158   

דמי הבראה (4 ימים)

25   

כלכלה

100   

מענק שנתי

100   

תוספת ותק

35  

תוספת משפחה

29  

ביגוד

74  

קרן השתלמות

53  

שי לחג

83   

 

 

717 ₪

 

בגין עבודה בשבת (במקום שהדבר מותר) קיימת הטבה נוספת בסך 212 ₪.

סך ההטבות כאמור עולה כדי 717 ₪ לחודש בממוצע, ובשנה מגיע לכ-8,600 ₪ לכל עובד.

ביטול צו הרחבה יכול להעשות על ידי פרישה של אחד מהצדדים החתום על ההסכם שעליו הוחל הצו(3) (בנוהל מסויים) או בהחלטת שר העבודה לבטל את הצו(4) (בנסיבות מסויימת).

בהינתן המצב הלא מזהיר של ענף החקלאות ולנוכח עלות העבודה המהווה כמעט 50% מכלל הוצאות הייצור בענפי הצומח דבר המשליך על מחירי התוצרת, על יוקר המחייה ועל כושר התחרות, יהא זה נכון ומוצדק לשקול ביטול הצו וההסכם הקיבוצי באשר לעובדים הזרים בחקלאות. אין באמור קריאה לפגוע בזכויותיהם של עובדים ישראלים.

  • צו הרחבה ענף החקלאות לפי חוק הסכמים קיבוציים התשכ"ז-1957.
  • ס' 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957.
  • ס' 31 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957.
  • ס' 32 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957.
שמואל גלנץ, עו״ד

עודכן לאחרונה על ידי שמואל גלנץ, עו״ד

פריטים קשורים