תביעה של בת זוג להתמנות כבת ממשיכה בטענה כי בן זוגה המנוח הוא בן ממשיך / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

תביעה ותביעה שכנגד של בת זוג של בן לאם ברת רשות בנחלה במושב, שעניינה רישום בן ממשיך בנחלה. בנה של האם התגורר במשק הוריו יחד עם בת זוגתו. משנפטר הבן, דרשה בת הזוג לרשום את המשק על שמה כבת ממשיכה בטענה כי בן זוגה מונה לבן ממשיך. מנגד טוענת האם, כי אין להכיר בה כבת ממשיכה, כיוון ובנה לא מונה לבן ממשיך, ומשכך על בת הזוג לפנות את המשק.

הרקע

בנחלה במושב התגוררה משפחה, לימים הבן הביא את בת זוגתו להתגורר אתו בנחלה, בבית נוסף אשר בנו בנחלה. בעקבות מחלה נפטר הבן. לטענת בת הזוג יש למנותה כבת ממשיכה, מכוח כך שבעלה מונה לבן ממשיך. מנגד, טוענת אימו של הבן כי בנה מעולם לא מונה לבן ממשיך בנחלה.

בת הזוג טענה, כי בכדי שיכירו בבן ממשיך נדרשת הכרה בשני מישורים, ראשית במישור הפנימי התוך משפחתי, ושנית במישור החיצוני למול המוסדות המיישבים. במישור החיצוני טענה, כי הורי הבן הגישו יחד עם הבן בקשה למינויו כבן ממשיך לוועד האגודה במושב וזה אישר את הבקשה. כמו כן, לטענתה היא ובעלה תפעלו את המשק, דבר המעיד על ההכרה במישור הפנימי. לפיכך, התקיימה ההסכמה בשני המישורים.

עוד טענה האישה, כי בעלה המשיך במשך כל השנים להתגורר בנחלה ולא עזב אותה, בשל היותו בן ממשיך. כמו כן, השקיע הבן סכומי כסף להקמת בית מגורים בנחלה, תוך שהוא מודע לעובדה כי הינו בן ממשיך.

מנגד טענה האם, כי אפשרה לבנה לבנות את הבית בנחלה באופן זמני, ומתוך רצון לסייע לו. באשר לטענה כי הסכם הבן הממשיך קוים בשני המישורים, טענה האם כי במישור החיצוני, רמ"י והסוכנות מעולם לא אישרו כי קיים בידם רישום בדבר מינויו של הבן כבן ממשיך, ואף לא ניתנה כל התחייבות למנותו כבן ממשיך בעתיד. באשר למישור הפנימי, נאמר כי מעולם לא הייתה כוונה למנות את הבן כבן ממשיך.

כמו כן, הוסיפה האם כי המסמכים אותם צירפה בת הזוג מזויפים ומעולם לא אומתו למול הגורמים הרלוונטיים. עוד הוסיפה, כי יש לחייב את בת הזוג בתשלום עבור פינוי המבנה אותו הם בנו במשק.

דיון והכרעה

בפתח דבריו מבהיר ביהמ"ש כי כאמור, הפסיקה אישרה כי מינוי בן ממשיך צריך כי יאושר בשני מישורים, הן במישור הפנימי והן במישור החיצוני.

ביהמ"ש קבע, כי מבחינת אומד דעתה של האם, רצונה הוא לחלק את המשק בירושה בין שלושת ילדיה באופן שווה ללא יוצא דופן. הדבר אף התבטא בצוואה אותה ערכה האם. בנוסף, בת הזוג העידה גם היא כי ידעה, שהנחלה עתידה להתחלק בין בן זוגה לשני אחיו.

ביהמ"ש הוסיף וקבע, כי גם במישור החיצוני לא התקיים רישום הבן הממשיך. כיוון ונדרשת התחייבות בכתב של ההורים המבקשים למנות את בנם, אישור האספה הכללית במושב, פניה בטופס מיוחד לסוכנות ורישום ברמ"י. ביהמ"ש קובע, כי דרישות אלו אינן מתיישבות עם טענת בת הזוג, כי האישור היחידי לבן ממשיך צריך להינתן ע"י האגודה.

לפיכך ביהמ"ש קובע, כי הואיל והאם ביקשה לקבל צו פנוי לבת הזוג, על בת הזוג לפנות את הנחלה. כמו כן, מוסיף ביהמ"ש וקובע כי מכוח עשיית עושר ולא במשפט זכאית בת הזוג לקבל כספים אותם השקיעה במשק. ברם, בת הזוג לא הצליחה להוכיח כי אכן השקיעה סכום של קרוב למיליון ₪ במשק אשר טענה כי השקיע במשק, משכך, קובע ביהמ"ש על דרך האומדנה את שווי המבנה אשר בנתה במשק בסך של 60,000 ₪ וכן מוסיף גם קבלות אשר צירפה בת הזוג בסך של 5,390 ₪.

ביהמ"ש דחה את בקשת האם לתשלום עבור דמי השימוש בזמן בו התגוררה בת הזוג במשק, וזאת בשל העובדה כי בת הזוג סייעה למשפחה לאורך הזמן בתחזוקת המשק. כמו כן, דחה ביהמ"ש את בקשת האם לחייב את בת הזוג בתשלומי מים בגין התקופה בה התגוררה במשק, הסיבה לכך היא כי האם לא תמכה את טענותיה בהוכחות.

סיכום

ביהמ"ש קובע כי על בת הזוג לפנות את המשק בתוך 60 ימים. כמו כן, מחייב ביהמ"ש לשלם לבת הזוג פיצוי בסך 65,390 בגין הוצאות שהוציאה לבניית בית המגורים. בנסיבות העניין לא ניתן צו להוצאות.

תמש (נצ') 36032-04-15 – צ.ש נ' פ.ש,, פס״ד מיום 18/01/2019

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.