עבודת עובד זר ביום הבחירות / שמואל גלנץ, עו״ד

לראשונה בבחירות לכנסת ה-24 שיערכו ב-23.3.2021 לא זכאי מי שאינו אזרח ישראלי לשבות ביום הבחירות ולקבל שכר רגיל כאילו עבד ביום זה, כך היה טרם התיקון לעניין "תשלום שכר לעובד שאינו ישראלי".

ב- 12.2020 תוקן חוק הבחירות[1] החריג את העובדים הזרים בענפי המלונאות, ההסעדה, הבניין, התעשייה והחקלאות. ענף הסיעוד הוחרג עוד קודם.

עובד שיעדר מעבודתו ביום הבחירות יהא זכאי לתשלום שכרו הרגיל רק אם יהיה זה אחד מימי החופשה השנתית שצבר, או יום מחלה שמזכה בתשלום (חצי משכורת יומית לימים השני והשלישי למחלה ומהיום הרביעי שכר מלא).

השינוי בחוק מתקן עיוות ממנו סבלו בין היתר חקלאים מעסיקי עובדים זרים בשלושת מערכות הבחירות שנערכו בשנתיים האחרונות.

[1] חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט – 1969, ס' 136א.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237