הדפס עמוד זה

הוארכה הוראת השעה המבטלת את ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות

21 ינו 2021
הוארכה הוראת השעה, הקובעת שההיטל על העסקת עובדים זרים בתחום החקלאות יהיה בשיעור 0% עד ליום ה-31 בדצמבר 2022.

לחוזר ברית פיקוח

עודכן לאחרונה ב חמישי, 21 ינואר 2021 17:52

פריטים קשורים