השלכות השינויים בדרוג החברתי כלכלי על ההנחות בקרקע / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

ביום ה- 15.12.2020 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2017.

" הניתוח נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2017. אוכלוסיית המדד כוללת גם את רוב דיירי המוסדות, ואינה כוללת דיירי מוסדות סיעודיים, בתי סוהר וכדומה."

יצויין כי 13 ישובים מסווגים בדירוג 10, 200 ישובים בדרוג 9, ו 137 ישובים בדרוג 8.

רצ"ב הטבלה המלאה – ראו הדרוג הישובי בעמודות השמאליות.

מניתוח רשימת המדד היישובי אנו רואים שבמועצות אזוריות, מתוך 990 ישובים 378 שינו את סיווגם.

מניתוח השינויים בסיווג הדרוג החברתי כלכלי היישובי עולה כדלקמן:

305 ישובים עלו בסיווג:

  • 2 ישובים עלו ב-3 רמות
  • 10 ישובים עלו ב-2 רמות
  • 293 ישובים עלו ברמה אחת

71 ישובים ירדו בסיווג:

  • ישוב 1 ירד ב-4 רמות
  • 3 ישובים ירדו ב-2 רמות
  • 67 ישובים ירדו ברמה אחת.

רצ"ב טבלת מדדי הישובים ששינו סיווגם

ההשלכות הצפויות בעתיד על תקרת ההנחה החברתית כלכלית

אין השלכות של השינויים על תקרת ההנחות בתקופה הקרובה.

השלכות יתכנו אך ורק בעתיד, אם תתקבל החלטת ממשלה חדשה על סיווג אזורי עדיפות ורק לאחר אימוצה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל.

ההשלכות העתידיות של שינוי סיווג על ההנחות בקרקע משמעותיות ליישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב', שאינם יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, שעלו למדדים 8-10.

לישובים אלו תוגבל ההטבה כמפורט להלן:

(א) ביישובים בהם המדד החברתי כלכלי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8, תוגבל ההטבה ל- 200,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ.

(ב) ביישובים בהם המדד החברתי כלכלי על פי קביעת הלמ"ס הוא 9-10, תוגבל ההטבה ל- 100,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ.

להלן הישובים 30 שיושפעו בעתיד מהשינוי בדרוג החברתי כלכלי:

שם מועצה אזורית

שם יישוב

 אשכול 2017[4]/ 2020

 אשכול 2015[4]/ 2018

אזור עדיפות

בני שמעון

בית קמה

9

8

ב

בני שמעון

גבעות בר

9

8

ב

בני שמעון

דבירה

9

8

ב

הגלבוע

כפר יחזקאל

9

8

ב

הגלבוע

נורית

9

8

א

הגלבוע

רם-און

9

8

ב

הגלבוע

דבורה

8

7

א

הגליל התחתון

מסד

9

8

א

הגליל התחתון

מצפה

9

8

א

מבואות החרמון

כחל

9

8

א

מגידו

מגידו

9

8

ב

מטה אשר

שבי ציון

9

8

ב

מטה אשר

נס עמים

9

8

א

מטה אשר

יסעור

9

8

ב

מטה אשר

בוסתן הגליל

9

8

ב

מטה אשר

נתיב השיירה

8

7

א

מעלה יוסף

גיתה

8

7

א

מרום הגליל

פרוד

9

8

ב

משגב

טל-אל

9

8

ב

משגב

שורשים

9

8

ב

משגב

לבון

9

8

ב

עמק יזרעאל

ציפורי

9

8

ב

עמק יזרעאל

הסוללים

9

8

ב

עמק יזרעאל

בלפוריה

9

8

ב

עמק יזרעאל

גבת

9

8

ב

עמק יזרעאל

בית שערים

9

8

ב

עמק יזרעאל

חנתון

9

8

ב

עמק יזרעאל

מרחביה (מושב)

9

8

ב

עמק יזרעאל

כפר החורש

9

8

ב

עמק יזרעאל

היוגב

9

8

ב

עמק יזרעאל

הושעיה

9

8

ב

ערבות הירדן

בקעות

9

8

א

ערבות הירדן

נתיב הגדוד

9

8

א

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237