סיווג אזורי עדיפות לאומית בעקבות פיזור הכנסת / בועז מקלר רו"ח

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1585 מיום 24.12.2018 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". קובעת את סיווג אזורי העדיפות הלאומית.

בחוזרנו 7/2019: מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות, הבהרנו כי תוקף ההנחות בהקצאות קרקע ע"י רשות מקרקעי ישראל מבוסס על החלטת הממשלה מס' 1527 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 13.06.2016.

לפיכך סיווג הישובים לפי אזורי העדיפות הלאומית ימשך בהתאם לסיווגם בשנים האחרונות וגם ללא מגבלת תקרת ההנחה הסוציו-אקונומית ביישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל.

הכוונה לקבוע תקרת הנחה לשבעים וארבעה ישובים באזורי עדיפות

סעיף 1.4 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע כי:

"1.4 על אף האמור בסעיף 1.3 לעיל, בישובים הנמנים על אזורי עדיפות א' ו-ב', שאינם ישובים חדשים ושאינם ישובים סמוכי גבול, המשתייכים למועצות אזוריות בהן המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל-50,000 ש"ח ליחידת דיור (לפני מע"מ)."

על פי הצעה המתגבשת תחול הוראה זו בהתאם למדד הכלכלי-החברתי הישובי (ולא המועצתי) וכך ייפגעו 74 ישובים באזורי העדיפות, רצ"ב רשימת הישובים.

הוראת החלטה זו פוגעת קשות בשיווק מגרשים באזורי העדיפות ומנוגדת ליעדי הממשלה בדרגת העדיפות הגבוהה ביותר ליישב את חבלי הארץ באזורי העדיפות הלאומית.

על כן פנו לאחרונה ניצן פלג - ראש המועצה האזורית הגליל התחתון, אייל בצר - ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, דני עברי - ראש המועצה האזורית משגב אל חברי מועצת מקרקעי ישראל לבטל את הוראות סעיף 1.4 להחלטה 1585 העומד בניגוד למטרות עידוד ההתיישבות של ממשלת ישראל.   

 

יש לצפות כי בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הבאה הצפויה לאחר הבחירות תתקבל החלטה חדשה.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237