פיצול מגרש מנחלה עקב סכסוך / איתן מימוני, עו״ד

28 פבר 2023 המחברת/ת:
איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

פלוני (להלן: "התובע") ואלמוני (להלן: "הנתבע") הינם זוג אחים אשר ברשות אמם הייתה נחלה ובה דירת מגורים. לאחר מות האם, הנתבע מונה כבן ממשיך ואילו התובע קיבל רשות לבנות את ביתו בסמוך לבית הקיים בנחלה. בהמשך פרץ סכסוך בין האחים אשר הוביל לכך שהגישו תביעות זה כנגד זה בנוגע לשייכות בנחלה.

רקע:

התובע והנתבע הינם אחים אשר ברשות אמם הייתה נחלה ובה דירת מגורים. לאחר מות האם,  הנתבע מונה בידי האם כבן ממשיך ואילו התובע קיבל רשות מאמו לבנות את ביתו בסמוך לבית האם המנוחה. מאחר ולא היה ניתן לבנות בית מגורים נוסף על הנחלה, סוכם בין הצדדים לבין המנהל כי ביתה הישן של האם המנוחה ייהרס, והיא תעבור להתגורר עם התובע ורעייתו (כיום גרושתו) בבית החדש. תוך כדי בניית הבית פרץ סכסוך בין האם לרעייתו דאז של התובע והאם נותרה להתגורר בבית הישן. בהמשך פרץ סכסוך בין התובע לרעייתו, ובמסגרת פסק דין בתובענה למתן סעד הצהרתי ופירוק שיתוף שהוגשה ע"י רעייתו של התובע כנגד התובע וכנגד הנתבע, נקבע כי הנתבע הוא הבן הממשיך בנחלת אימו. עוד נקבע כי לתובע ולרעייתו לשעבר קיימות זכויות בלתי הדירות בבית אותו בנו בנחלה, ולכן על התובע והנתבע לפצות את רעייתו לשעבר של התובע במחצית ערך בניית הבית. לימים בשל פעולות גבייה בהן נקטה רעייתו לשעבר של התובע, הוטל עיקול ברישום על זכויותיו של הנתבע בנחלה לטובתה. בעקבות אותו עיקול פרץ סכסוך בין התובע לנתבע ובהמשך לו הגישו האחים תביעות זה כנגד זה. האחת, תביעה לביטול מינוי הנתבע כבן ממשיך ולחילופין לפיצול המגרש עליו בנוי ביתו של התובע מהנחלה, לחילופי חילופין, להצהיר כי התובע וצאצאיו הם ברי רשות בלתי הדירה בבית המגורים. השניה, תביעה שהגיש הנתבע לסילוק ידו של התובע מביתו בנחלה.

דיון:

בית המשפט קבע כי הסכם פנים משפחתי תקף בין בני המשפחה ויכול להקים או לבסס תרופות של פיצויים חוזיים או מניעות מלטעון לבטלותו. כל זאת, רק בין בני המשפחה בלבד ואילו במישור היחסים החיצוני אותו הסכם פנים משפחתי לא יהיה בר אכיפה בשל מגבלת העבירות של הסכם המשבצת. עוד נקבע כי ניתן להכיר במערכת הסכמית פנים משפחתית שבאה לקיים את רצון הצדדים וההסכמות שהיו ביניהם, ומכל מקום אין להתעלם ממערכת זו אף אם היא לא ניתנת ליישום או לרישום. הואיל ונקבעו זכויותיו של הנתבע כבן ממשיך בעוד שזכויותיו של התובע נקבעו כבר רשות בלתי הדירה לכל ימי חייו, יש לבצע איזון בין הכספים ששולמו לתיק ההוצאה לפועל ע"י התובע והנתבע בעבור הבית הנוסף שנבנה על הנחלה. יחד עם זאת, הובהר כי ככל ויתאפשר לבצע את פיצול המגרש מהנחלה, כך שהתובע יקבל את הזכויות על ביתו בנחלה אזי יהיה על התובע לשלם לנתבע את מלוא הסכום ששולם על ידי הנתבע לרעייתו לשעבר של התובע. מנגד, ככל שלא יפוצל המגרש מהנחלה, הרי שלאחר גמר ימיו ושנותיו של התובע, בית המגורים של התובע יישאר בחזקתו של הבן הממשיך, דהיינו הנתבע, ולכן יהיה על הנתבע לשלם לתובע, את מלוא הסכום ששולם על ידי התובע לרעייתו לשעבר, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.

סיכום:

הנתבע מתבקש להשלים את הליך העברת הזכויות בנחלה מהאם המנוחה אליו בתוך 120 ימים.

במקביל, על הנתבע לפעול בתוך שלוש שנים מיום השלמת העברת הזכויות בנחלה על שם התובע, לצורך פיצול המגרש מהנחלה, בכפוף לכל דין אחר ובהסכמת כל הגורמים הרלבנטיים. 

יחד עם זאת, מובהר בזאת כי התובע הוא זה שעליו לשאת בכל העלויות הכרוכות בעלות פיצול המגרש לרבות תשלומי מיסים, היטלים ואגרות לכל הרשויות והגורמים.

ככל וניתן יהיה לפצל את המגרש מהנחלה, כאמור לעיל, התובע ישלם לנתבע את מלוא הסכום ששולם על ידו לרעייתו לשעבר במסגרת תיק ההוצאה לפועל, לרבות כל חוב נוסף והכל בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כאשר הסכום ישולם בתוך 90 ימים מיום מתן האישור לפיצול, שאם לא כן, יישא הפרשי ההצמדה ממועד החיוב ועד לביצוע התשלום בפועל.

מנגד, ככל ולא יהיה ניתן לבצע את הפיצול מטעמים הקשורים בגורמים הרלבנטיים כאמור לעיל או בשל חסרון כיס או כל סיבה אחרת, הרי שלתובע זכות שימוש אישית בלתי הדירה בדירה שבה הוא גר. זכות זו היא לכל ימי חייו והוא לא חב בתשלום דמי שימוש כלשהם.

זאת ועוד ככל ולא יהיה ניתן לבצע את הפיצול כאמור לעיל, הנתבע ישלם לתובע את מלוא הסכום ששולם על ידו לרעייתו לשעבר של התובע במסגרת תיק ההוצאה לפועל, לרבות כל חוב נוסף מכוח והכל בתוספת הפרשי ריבית והצמדה שישולם בתוך 90 ימים מחלוף המועד של שלוש שנים שנקצב כאמור לעיל לצורך ביצוע הפיצול, שאם לא כן, הסכום יישא הפרשי ריבית והצמדה ממועד החיוב ועד לביצוע התשלום בפועל.

לאור התוצאה שאליה הגענו, כל צד ישא בהוצאותיו.

 

תמ"ש (משפחה)(טבריה) 15955-06-17 פלוני נ' אלמוני, פס״ד מיום 28/09/22

 

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.