הנדון: צו שר הכלכלה על שינוי זכויות ההצבעה באגודה המסווגת כמושב עובדים

בימים אלה חתם שר הכלכלה על צו המצ"ב בעניין זכויות הצבעה הנוגעות לאגודות המסווגות כמושב עובדים בלבד שבהם התעוררה בעיה של היעדר שוויון בין חברים בעת הצבעה באסיפה הכללית.

מקובלת החשיבה כי מעמד כל נחלה צריך להיות דומה למעמדה של נחלה אחרת באותה אגודה ובוודאי כאשר נדרשות הכרעות באסיפה הכללית בעניינים החשובים לחברי האגודה שהביטוי שלהם הוא כוח ההצבעה באסיפה הכללית.

בשונה מאגודה שסיווגה מושב עובדים שבה בנחלה אחת יכולים להיות עד  ששה חברים (שלושה דורות ובני זוגם), הרי שבאגודה שמסווגת ככפר שיתופי (מרבית יישובי האיחוד החקלאי) אין מעמד לבן הממשיך ובן זוגו והם לא חברים באגודה ולכן בכל נחלה יכולים להיות לכל היותר שני חברים.

בדיון שהתקיים עם רשם האגודות ביקשנו שהצו לא יחול באופן גורף אלא רק באגודות המבקשות שהצו יחול עליהן וכן ביקשנו כי הצו לא יחול באגודות שמסווגות ככפר שיתופי שכן כאמור הבעיה בהם שולית.

הצו שנחתם על ידי שר הכלכלה אינו מחייב כאמור, אלא חל רק על אגודה שמסווגת כמושב עובדים ואשר תחליט להחיל את הצו עליה.

הצו קובע כי בכל נחלה באגודה שמסווגת כמושב עובדים יהיו ששה קולות הצבעה באסיפה הכללית וזאת בניגוד לסעיף 16 לפקודה הקובע כי:

"לכל חבר של אגודה יהיה למצער דעה אחת בעסקיה, אך לשום חבר לא תהיה יותר מדעה

לחברות באגודה יש משמעות רבה ולכן חשוב לנהל את פנקס החברים באופן שוטף ולהבטיח כי בפנקס כלולים רק מי שהינם כשרים להיות חברי האגודה לפי התקנון.

עומדים לרשותכם בכל הבהרה.


בברכה

דודו קוכמן,עו"ד
מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

פריטים קשורים

 • כינוס אסיפות וכהונת ועדים בזמן סגר / ענבל זוסמן ֿ, עו״ד

  לאור הסגר הצפוי להתחיל ביום 18.9.2020 בשעה 14:00, הוציאה סגנית רשם האגודות השיתופיות הנחיות בנוגע לכינוס אסיפות וכהונת ועדי הנהלה שתקופת כהונתם עומדת לפקוע.

 • הנחיות רשם האגודות לאור מגבלות הקורונה במספר נושאים

  מגבלות ההתכנסות של אספות כלליות מחד בשל התפרצות נגיף הקורונה והחובה לפעול לפי לוח זמנים מאידך בשל חובות רגולטוריים יוצרות לאגודה ולחבריה אתגרים לא פשוטים המחייבים היערכות של האגודה למצב החדש שנוצר.

  מגבלות אלו כפי שהתקבלו על ידי משרד רשם האגודות מקשות על כינוס אספות כלליות באגודות שיתופיות רבות.

  בשל עובדה זו הוציא משרד רשם האגודות השיתופיות מספר הנחיות הנוגעות להתנהלות האגודה בעת הזו.

  ככלל, על פי הנחיות משרד רשם האגודות יש להימנע מכינוס אספות כלליות ולקיימן רק בנסיבות שיפורטו בחוזר זה נעסוק במספר נקודות חשובות

 • הארכת מועד להגשת דו"חות כספיים וכינוס אסיפות כלליות / ענבל זוסמן ֿ, עו״ד

  כידוע, מאז תחילת משבר הקורונה חלות מגבלות נרחבות על התכנסות  של ציבור.

  מגבלות אלו מקשות על כינוס אסיפות כלליות של אגודות שיתופיות, ובעיקר אגודת שיתופיות של אגודות להתיישבות, כגון קיבוצים, מושבים ואגודות להתיישבות קהילתית.

  משרד רשם האגודות הוציא הנחיות שונות בנוגע לאופן כינוס אסיפות במהלך החודשים מאז פרוץ המשבר. ההנחיות, ככלל, היו קשות עד בלתי אפשריות ליישום באגודות השונות. לכן, חלק מהאגודות נאלצו שלא לכנס אסיפה כללית בכלל, ומצאו עצמן במצב בו הן לא יכולות לקבל החלטות בסיסיות בחיי האגודה.

  לפני מספר ימים אישר משרד רשם האגודות להגיש את הדו"חות הכספיים לשנת 2019, שאמורים היו להיות מאושרים באסיפה הכללית של שנת 2020, באיור, עד ליום 30.11.2020. הארכה אינה ניתנת לאגודות שלא הגישו את הדו"חות הכספיים עבור השנים שעד 2018, כולל שנת 2018. אגודות אלו, שלא הגישו דו"חות כספיים קודמים, נדרשות להגיש את דו"|ח 2019 במועד הרגיל.

 • ועד מקומי (ישיר): הצעה לאפשרות נוספת בשלטון הישוב הכפרי / רון שני

  מועצות אזוריות פועלות במבנה דו-רובדי: ברובד הראשון – הישובים  וברובד השני – המועצה. הממשל הסטטוטורי בישוב הכפרי הוא הועד המקומי כפי שמוגדר בצו המועצות האזוריות.[1] צורת ממשל זו היא יצוגית: חברי הועד המקומי נבחרים אחת ל- 5 שנים, והם מנהלים את חיי הכפר בתקופת כהונתם.[2] בישובים רבים קיימות אגודות שיתופיות, בין אם אגודות שיתופיות חקלאיות או קהילתיות, זאת לצד הועד המקומי. החברות באגודה שיתופית היא רצונית של כל חבר, ולא ניתן לחייב את מי מתושבי הכפר (קיבוץ, מושב, ישוב) להיות חבר באגודה. המועצה פועלת מול הועד המקומי, מאצילה לו סמכויות, מפקחת על פעולותיו, ומאשרת את תקציבו ואת הדוחות הכספיים.[3]

  חסרונו הבולט של הועד המקומי, בכל הקשור לפעולתו ביישוב כפרי קטן, הוא בהגדרתו כמייצג. אחת ל-5 שנים מתקיימות בחירות, ובזאת מתמצה היכולת הסטטוטורית של תושב בכפר להשפיע על מה שקורה בו. בישוב כפרי קטן נדרש לתת מקום לתושבים להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות כיכולת סטטוטורית, ולא רק אחת לחמש שנים. יכולת ההשתתפות מגדילה את ההון החברתי של הישוב ואת רמת ההתנדבות שבו.

  במאמר זה אציע אפשרות נוספת לשלטון המקומי ביישוב הכפרי, שאקרא לו "ועד מקומי (ישיר)" לעומת הועד המקומי המוגדר כיום שהוא "ועד מקומי (יצוגי)". לתושבים בישוב שיבחר בועד מקומי (ישיר) ינתנו אפשרויות התערבות בתהליכי קבלת ההחלטות והשפעה על תקציבים שיחייבו את חברי הועד, בעיקר בצורת אסיפת התושבים. המאמר להלן מציג את התפיסה הכללית, וכולל גם עיון בסוגיות שונות בועד המקומי (ישיר).

  מטרת המאמר הינה להתחיל תהליך חשיבה בקרב היישובים והמועצות האזוריות, משרדי הממשלה, המחוקק והמרחב הכפרי.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237