הדפס עמוד זה

דחיית מועדים ברשות מקרקעי ישראל נוכח משבר הקורונה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בימים אלה את החלטה מס 4929 לדחיית מועדים - הוראת שעה נוכח משבר הקורונה.

בין היתר קובעת ההחלטה כי מועדים תשלום ומפרטים כספיים שמועדיהם הינו בין 18/9 ועד 29/10 ידחו עד יום 30/10/2020.

הליכי השגה על שומה שמועדיהם חלים בין 18/9 עד 29/10 יוכלו להיות מוגשים עד 30/10 והרשות לא טענה כל טענה על איחור. שומות שתוקפן פג בין 18/9-29/10 יוארכו ב-45 ימים. ועוד. מצורפת בזאת ההחלטה

פריטים קשורים