הדפס עמוד זה

הפחתת היטל השבחה מדמי חכירה מהוונים / בועז מקלר רו"ח אריאל וייל מנהל תחום רמ"י

בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ב- 3.9.2014 בבית המשפט העליון, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.

בפסק דין שניתן ביום 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/16, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון וע"א 7084/13 בר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח' בוטלה "הלכה קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל השבחה ששילם.

בחלק  מהחלטות מועצת מקרקעי ישראל כבר קיים מנגנון הפחתה של היטל השבחה מהתשלום הנדרש ע"י רמ"י, להלן דוגמאות מקובץ החלטות המועצה:

 • פרק 5.7 – ביטול עסקאות ומתן אורכות (החלטות מועצה קודמות 1424, 1481, 1513).
 • פרק 8.3 סימן ו' – בניה למגורים במושבים ובמושבות (החלטות מועצה קודמות 1252, 1561).
 • פרק 8.4 סימן ב' – בניה למגורים בקיבוצים (החלטת מועצה קודמת 1561).
 • פרק 8.9 – תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב (החלטות מועצה קודמות 1101, 1265, 1458, 1581).
 • פרק 8.10 – שימושים נלווים לפעילות החקלאית בחלקה א' במושב (החלטת מועצה קודמת 1316).

להלן רשימת החלטות בקובץ החלטות המועצה אשר אין בהם את מנגנון הפחתת היטל השבחה הנדרש מהתשלומים לרמ"י:

 • פרק 7.1 - הקצאת קרקע למטרת מכוני טיהור שפכים או למאגרי מים
 • פרק 7.2 - תנאים להחכרת מתקני מים והתפלה.
 • פרק 7.3 - הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת – סולארי (החלטות מועצה קודמות 1427, 1507 1584).
 • פרק 7.4 - הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת.
 • פרק 7.5 - הקצעת קרקע למתקני תשתיות (החלטת מועצה קודמת 1559).
 • פרק 8.6 סימן ד' – בנייה למגורים בהרחבה קהילתית במושב או בקיבוץ (החלטות מועצה קודמות 1459, 1489, 1504, 1547).
 • פרק 8.12 – החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת יישוב חקלאי (החלטות מועצה קודמות: 1226, 1455, ,1560).
 • פרק 8.13 – הקצאת קרקע למקומות הסגר לייבוא בעלי חיים מחו"ל (החלטת מועצה קודמת 1552).

עברו יותר משש וחצי שנים ממועד מתן פס"ד בלוך וטרם התקבלה החלטה רוחבית של מועצת מקרקעי ישראל לפיה תשלומי היטל השבחה, ככל שיחולו, יופחתו באופן גורף מתשלומי דמי החכירה המהוונים, בגין אותן זכויות.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

עודכן לאחרונה על ידי בועז מקלר, רו״ח

פריטים קשורים