הכשרת מטיס רחפנים – קורסים והכשרות

הכשרת מטיס רחפנים – קורסים והכשרותרישיון מפעיל רב להב בקשר עין

לפרטים טל בורינסקי. טל' 09-9604080 או במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

למידע נוסף והרשמה
 
מאתר ארגון עובדי הפלחה