הזמנה לקורס עקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)

הזמנה לקורס עקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)


אנו מתכבדים להזמינכם לקורס רססים שיתקיים בזום, בתאריכים 27/12/22, 28/12/22 ו- 29/12/22.

הקורס הנו כללי ואינו מתמקד בגידול מסוים