קורס מתכננים במגזר הכפרי - קול קורא 2020 (מחזור 11) - ההרשמה עומדת להסתיים. נותר מספר מקומות מצומצם.

פרטים

קורס מתכננים במגזר הכפרי

קול קורא 2020 – מחזור 11

ספטמבר, 2019

המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון

רקע

מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים/אדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. מהניסיון בשטח מתברר שיש תכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למגזר הכפרי כמו: משבצת, נחלות, חלקות א', מבט אזורי, פיתוח כלכלי, שטחי ציבור ובוודאי שאינן מטפלות בשיתוף הציבור המקומי בהליכי קבלת ההחלטות. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום

ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.

הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, הרשות לפיתוח הגליל, מנהל התכנון במשרד האוצר, האיחוד החקלאי, התנועה הקיבוצית, משרד השיכון והבינוי, משרד התיירות, מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון משרד הפנים, הקרן הקיימת לישראל, איגוד המתכננים.

מסגרת הקורס

הקורס יתקיים במסגרת ''המרכז לחקר העיר והאזור'', במסלול לתכנון ערים, בפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים בטכניון. הקורס ייערך ברובו בטכניון כשיום אחד יוקדש לסיור מקצועי.

משך הקורס: 21 מפגשים בני 8 שעות כל אחד שייערכו בימי ג' בין השעות 09:30 עד 17:30 )כולל שלוש הפסקות( מינואר 2020 ועד יוני 2020

קהל היעד

בעלי תואר ראשון או שני בתחום מקצועות התכנון, העוסקים או כאלה המעוניינים לעסוק בתחום התכנון בהתיישבות. המועמדים ייבחרו ע"י ועדת קבלה, שתפעיל שיקול דעת לגבי קבלתם של אנשים בעלי ניסיון בתחום, שאינם עומדים בקריטריונים במלואם. לוועדה תעמוד הזכות להזמין מועמדים שתבחר לראיון.

הנושאים העיקריים שייכללו בתכנית הלימודים

היבטים של תכנון

מקומי, מחוזי, ארצי ולקחש"פ, , היבטים חברתיים, היבטים טכניים והיבטים פוליטיים, השפעות החלטות ממ"י על התכנון, תכנון הכפר בהיבט בינלאומי, מדיניות קרקעית בהיבט בינלאומי, יחסי עיר כפר בישראל.

יזמות וכלכלה

תיירות חקלאית, תיירות כפרית, שימור אתרים בכפר, החלטות ממשלה והשלכותיהן על הפעילות, החלטות חקלאיות במגזר הכפרי, יזמות כפרית, פל"ח, החקלאות בארץ ובעולם.

חוקים ותקנות

חוק ההתיישבות החקלאית, חוקים מוטי התיישבות, חוק התכנון והבניה חוק מקרקעין, הפשרת קרקע חקלאית, תקדימים משפטיים הנוגעים למרחב הכפרי, זכויות תכנון וזכויות קניין מתוקף הסכם חוזי ועוד.

היבטים חברתיים קהילתיים וארגוניים בתכנון הכפר

תכנון אסטרטגי, תכנון חברתי, פרוגראמה של מבני ציבור, מוסדות מעורבים בתכנון הכפר, מבנה השלטון המקומי בכפר וסמכויותיו, דמוגרפיה, תחזיות אוכלוסיה, תכנון בר-קיימא, שיתוף הציבור בתכנון, תכנון קהילתי,

איכות הסביבה

יחסי הגומלין בין חקלאות להגנת הסביבה, עקרונות אקולוגיים של הכפר והחקלאות, מרחבים ביוספריים, שמירה וניהול השטחים הפתוחים.

היבטים היסטוריים

היסטוריה, תרבות ומורשת, ההתפתחות ההיסטורית של צורות ההתיישבות הכפרית, דמותו, עיצובו ושימורו של הנוף החקלאי, הכפר והקיבוץ אופיים וייחודם במאה ה-21.

אירגון ומחיר

המרצים: חברי סגל מהטכניון ומוסדות אקדמים אחרים, מהפרקטיקה הפרטית ומהמערכת המוסדית בארץ.

שכר לימוד:ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום של 6,000 ₪ לא כולל מע"מ למשתתף.

דמי הרשמה :₪1,000 שיקוזזו משכר הלימוד הכולל (לא יוחזרו למי שהתקבל ושילם).

מספר המשתתפים מוגבל

תאריך הרשמה: ההרשמה תסתיים ב-31.10.2019 וראיונות הקבלה ייערכו במהלך נובמבר 2019.

המתכונת: הקורס ייערך בימי ג' בכל שבוע, מה-14.1.2020 עד 16.6.2020 במשך 21 מפגשים.

דרישות: נוכחות של   80% ומעלה ועבודה צוותית, שתוגש בסוף הקורס.

תעודה: למסיימי הקורס שיעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת סיום.

המעוניינים לקבל מספר (מוגבל וקבוע מראש) של נקודות זכות ללימודי תואר שני בטכניון יתבקשו לעמוד בתנאים נוספים.

גמול: מסיימי הקורס יהיו זכאים לגמול התשתלמות (לאחר עמידה בכל הדרישות)

הערה: הקורס ייפתח במידה ויובטח מימונו ואם יירשמו אליו מספיק תלמידים.

להורדת הקול הקורא בפורמט pdf

להרשמה

או לפנות לטובי אלפנדרי 054-5216188

קבצים מצורפים

מפת מיקום האירוע

שתף/י עם חברים ברשתות החברתיות

הזמן משתתפים נוספים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237